M80-MULTICHANNEL FOAM

Punti di forza

 • Velocità

 • Flessibilità

 • Affidabilità

Caratteristiche tecniche

Final dimensionMin (mm)Max (mm)
Width135370
Length4001250
Height135350
NOTE (mm): width + height + 70 ≤750
Max mechanical speed12 p/min

M50-MULTICHANNEL RIGID

Punti di forza

 • Velocità

 • Flessibilità

 • Affidabilità

Caratteristiche tecniche

Final dimensionMin (mm)Max (mm)
Width135350
Length400800
Height135320
NOTE (mm): width + height + 70 ≤750
Max mechanical speed12 p/min

M80-SA

Punti di forza

 • Flessibilità

 • Semplicità di utilizzo

 • Affidabilità

 • Compattezza

 • Convenienza economica

Caratteristiche tecniche

Final dimensionMin (mm)Max (mm)
Width130600
Length2301250
Height130430
NOTE (mm): width + height + 70 ≤1100
Max mechanical speed STD6 p/min
Max mechanical speed HS10 p/min

Hai domande sui prodotti MACDUE?
Chiedi ai nostri esperti!