TIRAFILM-90°

Punti di forza

  • Qualità

  • Flessibilità

  • Affidabilità

Caratteristiche tecniche

Final dimensionMin (mm)Max (mm)
Width10001250
Length4001200
Height300700
Height of single panelMin 20
Max mechanical speed5 p/min

TIRAFILM-INLINE

Punti di forza

  • Qualità

  • Flessibilità

  • Affidabilità

Caratteristiche tecniche

Final dimensionMin (mm)Max (mm)
Width5001250
Length4001350
Height300700
Height of single panelMin 20
Max mechanical speed8 p/min

MAXI

Punti di forza

  • Qualità

  • Flessibilità

  • Affidabilità

  • Mercato Americano

Caratteristiche tecniche

Final dimensionMin (mm)Max (mm)
Width4001300
Length40010000
Height300600
Height of single panelMin 20
NOTE (mm): width + height + 150 ≤2000
Max mechanical speed6 p/min

Hai domande sui prodotti MACDUE?
Chiedi ai nostri esperti!